P a a v o V ä y r y n e n p r e s i d e n t i k s i

Suomen lippu (vasen) Suomen lippu (oikea) Paavo Väyrynen
1988 1994 2006 2012 2018 2 0 2 4 2030